Netvliesziekten

Medische retina

Dit is de studie van netvliesziekten, zoals onder meer de diabetische retinopathie (aantasting tgv suikerziekte), hypertensieve retinopathie (aantasting tgv hoge bloeddruk) en leeftijdsgebonden maculadegeneratie.
Om deze aandoeningen te bestuderen wordt er gebruik gemaakt van speciale beeldvormingstechnieken (namelijk OCT en Fluo-angiografie), om de structuur van het netvlies, zijn bloedvaten en de bloedvoorziening beter zichtbaar te maken.

Bij leeftijdsgebonden  maculadegeneratie bestaan er twee vormen. Het is belangrijk om deze te onderscheiden zodat een juiste behandeling kan worden ingesteld.

Enerzijds is er de natte vorm, dewelke ontstaat wanneer abnormale bloedvaten gaan groeien onder de gele vlek of macula. Deze bloedvaten zijn fragiel en lekken vocht zodat er een zwelling ontstaat met zelfs risico tot verlittekening.  Hierbij gaat het zicht snel achteruit en ontstaat er tevens een vervorming van het zicht. Een vroege diagnose is essentieel om zo snel als mogelijk een behandeling met intravitreale injecties op te starten.

Anderzijds is er de droge vorm waarbij de lichtgevoelige cellen in de macula geleidelijk afsterven zodat er traag een vermindering van het centrale zicht optreedt. Dit proces gaat langzaam, evolueert vaak over jaren waarbij het centrale zicht traag vermindert en steeds meer leesmoeilijkheden optreden.

Onderzoeken medische retina

OCT

Optical Coherence Tomography (OCT)  is een techniek die toelaat om het netvlies zeer gedetailleerd in beeld te brengen aan de hand van infrarood licht. Op basis van deze metingen kunnen vaak belangrijke beslissingen genomen worden over de behandeling van patiënten met netvliesaandoeningen.

Fluo – angiografie

Bij deze onderzoeksmethode wordt een speciale kleurstof, fluoresceïne, via een ader in de arm ingespoten waarna er met een camera, uitgerust met speciale filters, foto’s worden genomen om de fluoresceïne in het oog te volgen. Op deze manier kunnen we vlot en gemakkelijk afwijkingen van de bloedvaten in het licht stellen evenals afwijkingen in het netvlies.

Behandelingen

Intravitreale injecties

Bij deze injectie wordt er een zeer kleine hoeveelheid geneesmiddel in het glasvocht van het oog gespoten. Deze behandeling wordt onder meer toegepast bij bepaalde vormen van diabetische retinopathie, natte vorm van leeftijdsgebonden maculadegeneratie, zwelling van het netvlies, trombose in het oog e.a. Het geneesmiddel dat wordt ingespoten kunnen ontstekingsremmers (corticosteroïden) of vaatgroeiremmers (anti-VEGF) zijn, afhankelijk van de aandoening.

Deze procedure gebeurt in steriele omstandigheden onder druppelverdoving en duurt slechts enkele minuten. Hierbij wordt, na ontsmetting van het oog, een steriele doek met opening over het hoofd gelegd, een sperder in het oog geplaatst om deze open te houden en daarna de injectie toegediend. Na de injectie mag u naar huis. Het is mogelijk dat u na de interventie vlekken kunt zien door het ingespoten geneesmiddel, deze verdwijnen binnen enkele dagen.

Belangrijk is dat u na de injectie het oog goed vochtig houdt met kunsttranen of oogzalf zodat er geen wondjes van het hoornvlies ontstaan. Deze zijn heel pijnlijk en beter te voorkomen.

Argon Laser

Lasercoagulatie van het netvlies heeft als doel om de ingroeiende slechte bloedvaten, op afstand van de macula, te vernietigen en op die manier de zuurstofnood (het) van het netvlies te verminderen. Deze behandeling gebeurt onder druppelverdoving op de raadpleging. Vaak zijn meerdere sessies aangewezen.